• Pro média

 • 14.05.2014 | Ing. Milan Boleslav

  Dotace bioplynových stanic letos dosáhne 8 mld. Kč

  Svaz marginálních oblastí upozorňuje, že již v letošním roce bude na dotacích výkupních cen elektřiny z bioplynových stanic (BPS) vyplaceno 8 miliard Kč. Tato roční částka je srovnatelná s rozpočtem Programu rozvoje venkova, který má ministr zemědělství problém naplnit. Celkové platby za vykoupenou elektřinu z BPS přesáhnou 10 mld. Kč.

  Zatímco předloni bylo z bioplynových stanic vykoupeno 1472 GWh, loni to bylo už 2243 GWh a za letošní rok musíme počítat s cca 2733 GWh. Prozrazují to první letošní údaje z Energetického regulačního úřadu. Dle měsíční zprávy o provozu elektrizační soustavy za leden 2014 stoupla meziročně výroba elektřiny z bioplynu na 122 %.

  Uvedené se díky dotovaným výkupním cenám, popř. alternativně díky zeleným bonusům promítá ostatním zemědělcům a dalším daňovým poplatníkům do účtů za elektrickou energii. Zatímco standardní elektřina je vykupována za 0,97 Kč/kWh, bioplynky mají garantovanou výkupní cenu většinou 4,12 Kč/kWh, pokud byly uvedeny do provozu před rokem 2013 a i následně je to 3,55 Kč/kWh u zdrojů do 550 kWh instalovaného výkonu.

  Jak Svaz marginálních oblastí již dříve upozornil, jsou bioplynové stanice nejdotovanějším oborem v českém zemědělství s částkou 61.614 Kč na 1 ha kukuřice použité ke „krmení“ BPS. Průměrné dotace v zemědělství činí 10 tisíc korun na hektar a i na ty přírodně nejcennější plochy, které obhospodařují ekologičtí zemědělci v horských a podhorských oblastech, je vypláceno zhruba 13 tisíc Kč/ha (díky prémii cca 2 tis. Kč/ha za ekologické travní porosty).

  BPS a především cílené pěstování kukuřice v mnoha případech nahrazují nebo omezují chovy dobytka a vytlačují tak z osevních postupů zlepšující plodiny. To vše v době, kdy se čím dál více hovoří o nutnosti zastavit erozi a udržet produkční potenciál půd jako skutečnou podstatu budoucí potravinové bezpečnosti státu.

  Dle zemědělských odborníků zvyšují bioplynové stanice všem ostatním zemědělcům nájmy za zemědělskou půdu. Bylo by proto logické zohlednit provozování bioplynové stanice při čerpání dotací.

  Jak je zřejmé z výše uvedených čísel, tak dotace na provoz BPS jsou v ČR vyšší než platby na veřejné statky ve formě agroenvironmentálních opatření a péče o krajinu. Stát tímto ne zcela logicky na jedné straně vynakládá prostředky na šetrnější formy hospodaření a na druhé straně dotuje provozy, které životní prostředí poškozují.
  Ing. Milan Boleslav

  Svaz marginálních oblastí
   

  Svaz marginálních oblastí sdružuje farmáře z horských, podhorských a příhraničních oblastí ČR zabývající se převážně živočišnou výrobou. Členy SMO či jeho členských organizací je více než 1400 zemědělských farem.

  Kontakt:

  Svaz marginálních oblastí, Horní Police čp. 1, 471 06 Česká Lípa, tel/fax: 487 861 368

  předseda Ing. Milan Boleslav, tel: 737 284 225

  Internet: www.lfa.cz, email: lfa@lfa.cz

  Zpět na zprávy pro média

ADMINISTRACE | Design vision - internetová agentura