• Pro média

 • Svaz marginálních oblastí upozorňuje, že již v letošním roce bude na dotacích výkupních cen elektřiny z bioplynových stanic (BPS) vyplaceno 8 miliard Kč. Tato roční částka je srovnatelná s rozpočtem Programu rozvoje venkova, který má ministr zemědělství problém naplnit. Celkové platby za vykoupenou elektřinu z BPS přesáhnou 10 mld. Kč.
  Celý článek
 • Ministerstvo zemědělství dlouhodobě proklamuje podporu živočišné výrobě, ale skutky jsou z velké části opačné. Je to dáno tím, že lobby stojící za rostlinnou výrobou je daleko silnější. MZe proto i nadále bude většinu svých peněz utrácet v I. pilíři, jehož převážná většina peněz jde na bezzásluhovou platbu SAPS, kterou dostane každý.
  Celý článek
 • Čína se vzdala jednoho z dosud nejposvátnějších pilířů zemědělské politiky – potravinové soběstačnosti. Vedení státu se tak odpoutává od dogmatu, které pronikalo jeho myšlením několik desetiletí.
  Celý článek
 • 14.04.2014 | Ing. Milan Boleslav

  Podpora masných krav po česku

  Dle aktuální informace rakouské platební agentury AgrarMarkt Austria budou za rok 2013 vyplaceny prémie na chov krav bez tržní produkce mléka a jalovic ve výši 230 EUR na kus. Na dojné krávy bude vyplaceno 52,12 EUR na kus. Krávy bez tržní produkce mléka jsou nazývány též masné krávy.
  Celý článek
 • Letošní březnové členské shromáždění Svazu marginálních oblastí (SMO) ukázalo, že problematika hospodaření v horských a podhorských oblastech získává na významu. Členy SMO či jeho členských organizací je již 1406 zemědělských farem.
  Celý článek
 • Česku hrozí sankce za zhoršenou kvalitu povrchových vod, protože Evropská komise zahájila šetření ve věci zvyšujících se obsahů dusičnanů v povrchových vodách. Na vině jsou plošné zdroje znečištění, především minerální hnojiva používaná v rostlinné výrobě a digestáty produkované bioplynovými stanicemi aplikované zpět na pole.
  Celý článek

ADMINISTRACE | Design vision - internetová agentura