• Metodiky

DokumentPopis
23.05.2019
Metodika SAPS a VCS 2019
16.04.2018
Metodika SAPS a VCS 2018
27.03.2018
Metodika AEKO 2018
27.03.2018
Metodika EZ 2018
27.03.2018
Metodika ANC 2018
03.04.2017
Metodika Přímé platby 2017
24.03.2017
Metodika LFA 2017
24.03.2017
Metodika AEKO 2017
24.03.2017
Metodika EZ 2017
15.04.2016
Metodika vymezení nového krajinného prvku mokřad
08.12.2015
Metodika pro rok 2016 k poskytování dotací na dobré životní podmínky zvířat
08.12.2015
Metodika pro rok 2016 k poskytování dotací na ekologické zemědělství
08.12.2015
Metodika pro rok 2016 k poskytování dotací v oblastech NATURA
08.12.2015
Metodika pro rok 2016 k poskytování dotací v oblastech LFA
08.12.2015
Metodika pro rok 2016 k poskytování dotací na agroenvironmentálně-klimatická opatření
29.11.2015
Metodika PP pro r. 2015
Metodika k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2015 v České republice
02.10.2015
Metodika EZ pro r. 2015
Metodika k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb. (o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství)
01.10.2015
Metodika AW pro r. 2015
Metodika k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb. (o poskytování dotací na dobré životní podmínky zvířat)
02.09.2015
Metodika LFA pro r. 2015
Metodika k provádění nařízení vlády č. 72/2015 Sb. (o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními)
01.01.2009
Metodika AEO pro r. 2009
Metodika AEO-PRV k nařízení vlády č. 79/2007 Sb. pro rok 2009 (se zapracování změn vyplývajících z novely 114/2008 Sb. a 45/2009 Sb.)

ADMINISTRACE | Design vision - internetová agentura