• Prezentace

ÚvodDokumentyPrezentace
DokumentPopis
27.02.2024
Prezentace SZIF - Členská schůze SMO 2024
27.02.2024
Prezentace Příme platby - Členská schůze SMO 2024
13.12.2022
Environmentální opatření od r. 2023
13.12.2022
Ekoschémata od r. 2023
23.11.2022
Prezentace - Ekoschémata 11/2022
16.05.2022
Prezentace - pracovní skupina reformy SZP 05/2022
26.04.2022
Prezentace - Přímé platby - Členská schůze 2022
22.11.2021
Prezentace - 10/2021 - projednávání SZP 2023 - 2027
20.05.2021
Prezentace - 05/2021 - financování SZP 2023 - 2027
16.02.2021
Prezentace - reforma SZP - Ošetřování travních porostů po r. 2022
08.02.2021
Prezentace - reforma SZP - Ekologické zemdělství po r. 2022
04.02.2021
Prezentace - reforma SZP - Biodiverzita na orné půdě po r. 2022
28.01.2021
Prezentace - reforma SZP - EKOPLATBA po r. 2022
27.01.2021
Prezentace - reforma SZP - Cross Compliance po r. 2022
27.01.2021
Prezentace - reforma SZP - ANC, NATURA po r. 2022
07.03.2019
Prezentace - postup reformy SZP po r. 2020
26.02.2019
Reforma SZP
26.02.2019
Dotace welfare KBTM
26.02.2019
Administrace jednotné žádosti 2019
13.03.2018
Prezentace - dotace welfare masného skotu
13.03.2018
Prezentace - novela legislativy ekologického zemdělství
13.03.2018
Prezentace - výsledek redefinice LFA/ANC
13.03.2018
Prezentace SZIF - jednotná žádost 2018
01.12.2017
Prezentace z 11. pracovní skupiny k redefinici LFA
12.06.2017
Polní den ekologického zemědělství v Praze Uhříněvsi
31.05.2017
Prezentace z 9. pracovní skupiny k redefinici LFA
15.03.2017
Prezentace SZIF z členské schůze
10.03.2017
LFA: průběžná konzultace vymezení s EK
23.01.2017
Prezentace z jednání k redefinici LFA ze dne 23. 1. 2017
10.08.2016
Prezentace k novele Nitrátové směrnice
19.07.2016
Prezentace MZe z 5. pracovní skupiny k redefinici LFA
19.07.2016
Výpočet újmy LFA pro redefinici od r. 2018
11.07.2016
Problematické okruhy u environmentálních opatření PRV
21.06.2016
Prezentace MZe ze 4. pracovní skupiny k redefinici LFA
20.06.2016
Návrh diferenciace LFA-O
23.02.2016
Prezentace MŽP - členská schůze SMO 2016
23.02.2016
Prezentace legislativní změny PRV - členská schůze SMO 2016
23.02.2016
Prezentace M. Jurečky - členská schůze SMO 2016
31.12.2015
Prezentace LFA v PRV 2015
12.12.2015
Prezentace LFA pro r. 2018
09.12.2015
Prezentace UZEI z 6. pracovní skupiny pro redefinici LFA od r. 2018
09.12.2015
Prezentace MZe z 6. pracovní skupiny pro redefinici LFA od r. 2018
02.11.2015
Prezentace diferenciace LFA - faremní systémy
23.02.2015
Dotace v roce 2015
Prezentace Ing. Anny Vejvodové

ADMINISTRACE | Design vision - internetová agentura